Những khuyến nghị khi sử dụng tai nghe từ Tổ chức Y tế thế giới

migovi.com

Việc sử dụng tai nghe không đúng cách sẽ dẫn đến những tác hại khôn lường. Vì thế hãy tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn an toàn do WHO khuyến nghị nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe đôi tai của mình.

Read More