Hơn 80% nhân viên sẵn sàng làm việc từ xa trong dài hạn

Theo nghiên cứu từ Dell Technologies, 81% nhân viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) sẵn sàng làm việc từ xa trong dài hạn.

Bảng Chỉ số khảo sát “Sẵn sàng Làm việc từ xa” (Remote Work Readiness – RWR) là một nghiên cứu được ủy quyền bởi Dell Technologies để thu thập dữ liệu về khả năng sẵn sàng của lực lượng lao động khi phải làm việc từ xa trong dài hạn từ bảy thị trường tại khu vực APJ, bao gồm Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc. Nghiên cứu tập trung vào việc thấu hiểu những yếu tố quan trọng đối với làm việc từ xa; tâm lý sẵn sàng cũng như quan ngại của các nhân viên khi phải làm việc từ xa trong dài hạn, và công nghệ, cũng như hỗ trợ liên quan đến nguồn nhân lực mà họ cần để có thể làm việc hiệu quả từ xa. Nghiên cứu cũng đánh giá nỗ lực của các chủ doanh nghiệp trong việc cung cấp các nguồn lực và chỉ ra những cơ hội của doanh nghiệp khi phải cân nhắc lựa chọn giữa làm việc kết hợp (tại văn phòng và từ xa) hay thích ứng với làm việc từ xa hoàn toàn.

Bảng chỉ số RWR cho thấy cứ 10 nhân viên thì có 8 người (chiếm 81%) tại APJ cho rằng họ đã sẵn sàng để làm việc từ xa dài hạn nhưng đồng thời cũng thể hiện một số quan ngại khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân bị xoá nhoà. Khảo sát hơn 7000 chuyên gia từ 18 tuổi trở lên ở APJ, bảng chỉ số RWR thu thập quan điểm và cảm nghĩ của nhân viên về làm việc từ xa trong dài hạn, cũng như nhu cầu về công nghệ và hỗ trợ liên quan đến nguồn nhân lực đang vai trò quan trọng trong việc triển khai làm việc từ xa hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy, các chủ doanh nghiệp có trách nhiệm phải thấu hiểu được những thách thức các nhân viên đang phải đối mặt và cung cấp những nguồn lực cần thiết để mang lại hiệu quả tốt khi làm việc từ xa trong dài hạn.

Bàn về nỗ lực của doanh nghiệp trong vấn đề cung cấp những nguồn lực công nghệ cần thiết để làm việc từ xa, chỉ 1/2 số nhân viên được khảo sát (chiếm 50%) cảm thấy chủ doanh nghiệp thật sự tận tâm. Trong quá trình khảo sát khi giãn cách xã hội diễn ra, các nhân viên được khảo sát chỉ ra vấn đề không ổn định về mạng, bao gồm hạn chế về băng thông (31%), đây là thử thách lớn nhất về công nghệ mà họ gặp phải. Họ cũng gặp khó trong việc truy xuất nguồn tài nguyên nội bộ của công ty (29%) và phải sử dụng trang thiết bị cá nhân để phục vụ cho công việc (28%). Các nhân viên chia sẻ họ muốn chủ doanh nghiệp cung cấp các dụng cụ hoặc trang thiết bị làm việc (39%) và cần đảm bảo họ có thể truy xuất vào nguồn tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp (36%).

Về vấn đề hỗ trợ nguồn nhân lực, các nhân viên được khảo sát ở khu vực APJ chỉ ra rằng thiếu giao tiếp trực tiếp chính là thử thách hàng đầu (41%). Những vấn đề nổi cộm khác còn có các buổi đào tạo và phát triển, bao gồm hướng dẫn sử dụng các công cụ ảo (39%), thiếu các buổi hướng dẫn làm việc từ xa cũng như các chính sách và hướng dẫn không còn phù hợp khi làm việc từ xa (38%). Để có thể triển khai làm việc từ xa hiệu quả trong dài hạn, các nhân viên được khảo sát mong muốn có các buổi đào tạo và phát triển, bao gồm hướng dẫn sử dụng các công cụ ảo (48%), đào tạo những phương pháp làm việc từ xa hiệu quả (47%) và các sáng kiến liên kết đội nhóm (46%).

One thought on “Hơn 80% nhân viên sẵn sàng làm việc từ xa trong dài hạn

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^