Thế Giới Di Động không có chủ trương sa thải nhân viên

Thế Giới Di Động khẳng định hoàn toàn không có chủ trương thực hiện kế hoạch sa thải nhân viên, sự sụt giảm nhân sự là do biến động tự nhiên.

Theo Thế Giới Di Động, ở các năm trước, số lượng nhân sự nghỉ việc được bù đắp bằng số lượng tuyển mới, tuy nhiên, do tình hình kinh tế và sức mua giảm sút từ thời điểm cuối năm ngoái tới đầu năm nay khiến công ty tạm ngừng tuyển dụng thay thế đồng thời thực hiện sắp xếp lại các vị trí dựa vào doanh thu thực tế, nên sẽ có sự sụt giảm.

Nguyên nhân của con số chênh lệch 12,000 người là do có sự thay đổi trong cách tính số lượng nhân viên tại 2 thời điểm.

  • Tại báo cáo tài chính ngày 30/9/2022, cách tính số lượng nhân viên là dựa vào số người được chuyển lương tại thời điểm báo cáo, nên bao gồm cả nhân sự đã kết thúc làm việc tại công ty nhưng tới thời điểm báo cáo mới chuyển lương do cần thời gian hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Số lượng theo cách tính này là 80,321 người.
  • Tại báo cáo ngày 31/3/2023, cách tính số lượng nhân viên đã thay đổi. Số lượng nhân viên được công bố chính là số lượng nhân viên chính thức và thực tế đang làm việc tại thời điểm báo cáo. Số lượng theo cách tính này là 68,48 người.
  • Nếu xét cùng 1 phương pháp tính dựa vào số nhân viên thực tế đang làm việc tại thời điểm báo cáo, thì thời điểm 30/9/2022 số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động là 77,092 người.

Như vậy, số lượng nhân sự biến động thực tế của Thế Giới Di Động là khoảng 9000 người trong 6 tháng, tỉ lệ 12%. Với một công ty có số lượng nhân sự rất lớn, lên tới 70,000 nhân viên, tỉ lệ nghỉ việc 9000 người trong 6 tháng là tỉ lệ biến động tự nhiên, và con số này hoàn toàn bình thường so với trung bình ngành, khoảng 15.6%. Hiện tại công ty vẫn đang có nhu cầu tuyển thêm 2500 nhân viên cho hệ thống siêu thị mini Bách hóa Xanh.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^