Nokia 3 đã lên Android 9 Pie

Tính luôn cả Nokia 3, thương hiệu này đang sở hữu 19 dòng smartphone được nâng cấp lên hệ điều hành Android 9 Pie.

Read More