Huawei kêu gọi Hoa Kỳ điều chỉnh cách tiếp cận

Huawei hôm nay đã đệ trình một bản kiến ​​nghị lên tòa án vì tính vi hiến của Điều 889 trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2019 (NDAA 2019). Công ty cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ dừng lại chiến dịch chống lại Huawei vì nó không mang lại khả năng đảm bảo […]

Read More