Adobe thử nghiệm tăng giá gói dịch vụ Photography

Gói dịch vụ Photography do Adobe cung cấp (bao gồm Lightroom và Photoshop) vừa được hãng này thử nghiệm mức giá mới. Theo đó, người dùng chọn Photography plan cần trả khoản phí 19.99 USD mỗi tháng (khoảng gần 500,000 đồng) thay vì 9.99 USD (gần 250,000 đồng) như trước đây.

Read More