Lenovo công bố tầm nhìn đạt mức phát thải net-zero vào năm 2050

Tầm nhìn mới của Lenovo gồm cam kết tuyển dụng 12,000 chuyên gia R&D, tiến tới đạt mức phát thải ròng CO2 bằng 0 vào năm 2050.

ông Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO (Giám đốc điều hành) của Lenovo, đã công bố tầm nhìn táo bạo của công ty cho năm tới tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm của Lenovo. Theo đó, Tập đoàn sẽ tăng gấp đôi đầu tư cho hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D), tuyển dụng thêm 12,000 chuyên gia R&D trên toàn thế giới trong vòng 3 năm tới, đặt ra tầm nhìn hướng tới đạt mức phát thải ròng carbon dioxide bằng không (net-zero) vào năm 2050. Cam kết mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo này, được hỗ trợ bởi các cam kết về Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG), đưa ra trong bối cảnh Lenovo tiếp tục chuyển đổi từ công ty sản xuất thiết bị thành hãng công nghệ siêu cường toàn cầu trong cả các lĩnh vực dịch vụ và giải pháp.

R&D tiếp tục là ưu tiên trọng yếu của Lenovo trong năm tài chính 22/23. Đầu tư cho R&D sẽ được tăng gấp đôi, và sẽ có 12,000 nhân lực R&D mới được thuê tuyển trong vòng 3 năm tới, bổ sung cho gần 5000 nhân lực hiện tại tính đến năm tài chính FY21/22, để hỗ trợ nghiên cứu về kiến trúc IT mới ‘Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence” (Khách hàng-Biên mạng-Đám mây-Mạng-Trí tuệ).

Các hoạt động R&D được định hướng tập trung vào kiến trúc IT mới và đang phát triển này. Các đội nhóm sẽ tiến hành nghiên cứu đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh, nuôi dưỡng các công nghệ từ điện toán biên mạng cho tới công nghệ giúp các doanh nghiệp khai thác vũ trụ ảo (metaverse) và các sáng tạo đột phá mới như trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ sau và điện toán không đồng nhất, giúp khách hàng chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Mục tiêu cuối cùng là giúp các doanh nghiệp mọi quy mô khai thác phát huy các công nghệ mới như metaverse.

Cùng với các cam kết về R&D, Lenovo cũng đưa ra tầm nhìn trở thành công có mức phát thải ròng carbon dioxide bằng không (net zero) vào năm 2050. Lenovo hiện đang hợp tác với dự án Science Based Target Initiative để thiết lập các mục tiêu đáp ứng tầm nhìn này. Lenovo cũng đã báo cáo về các cam kết ESG của mình trong suốt 14 năm qua, bao gồm khái quát về các hoạt động và mục tiêu của công ty liên quan đến giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nền kinh tế tuần hoàn và vật liệu bền vững. Vào năm 2020, Lenovo đã vượt mục tiêu giảm phát thải của mình sớm hơn một năm so với kế hoạch và đã đặt ra các mục tiêu có cơ sở khoa học cho năm 2030.

Ngoài tầm nhìn về mức phát thải ròng bằng không, Chủ tịch Yuanqing Yang còn bổ sung cam kết về tạo tác động tích cực tới cuộc sống của hơn 15 triệu người thông qua các chương trình thiện nguyện và quan hệ hợp tác vào năm 2025. Sứ mệnh thiện nguyện của công ty nhằm mang tới công nghệ thông minh cho tất cả mọi người bằng cách trao quyền để các cộng đồng yếu thế có thể tiếp cận công nghệ và giáo dục về STEM.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^