Xiaomi tăng cường chính sách thực thi bảo mật trên nền tảng IoT

Xiaomi công bố bộ tiêu chuẩn toàn cầu mới nhằm hỗ trợ và bảo mật dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm IoT.

“Cơ sở Bảo mật Mạng cho Thiết bị Internet Vạn vật Phiên bản 2.0” là hướng dẫn được soạn thảo hướng đến mục tiêu bảo mật thông tin và quyền riêng tư của người dùng, với loạt yêu cầu về nguyên tắc phần cứng, phần mềm của thiết bị hay các sản phẩm truyền thông. Hướng dẫn nêu rõ các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, bao gồm bảo mật thông tin liên lạc, xác thực và kiểm soát truy cập, khởi động an toàn, xóa dữ liệu… Tất cả các thiết bị thông minh của Xiaomi đều phải tuân theo hướng dẫn này.

“Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0” đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp tiêu dùng IoT hiện tại, khi mà không có tiêu chuẩn chung nào có thể được truy vấn và thực hiện công khai. Các công ty khác cũng có thể sử dụng hướng dẫn này để phòng tránh rủi ro cơ bản về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời nhanh chóng cải thiện khả năng bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư trên các sản phẩm IoT của họ.

Hướng dẫn được đưa ra khi BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh) xác nhận Xiaomi Mesh System AX3000 đạt chứng chỉ BSI IoT Kitemark. Điều này chứng minh được độ nhất quán cao giữa Cơ sở An ninh mạng cho Thiết bị IoT tiêu dùng của Xiaomi và tiêu chuẩn bảo mật IoT quốc tế do BSI nắm giữ. Đây là lần thứ 3 Xiaomi nhận được chứng nhận bảo mật quốc tế này, sau khi Mi 360° Home Security Camera 2K và Xiaomi Home App đạt được Chứng chỉ BSI Kitemark vào tháng 7/2021.

Tháng 6/2021, Xiaomi xuất bản Sách Trắng về Quyền Riêng tư của Xiaomi IoT, giải thích các chính sách và thực hành bảo mật và quyền riêng tư của các sản phẩm IoT của Xiaomi, tăng tính minh bạch cho sản phẩm và từ đó đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Vào tháng 11, trong Báo cáo về Tiết lộ lỗ hổng bảo mật trong IoT được xuất bản bởi Internet of Things Security Foundation (IoTSF), Xiaomi được liệt kê là 1 trong 21 nhà cung cấp thiết bị IoT đáp ứng được bài kiểm tra ngưỡng mở rộng. Cụ thể, hãng nhận được xếp hạng cao nhất cho chính sách Công bố thông tin về lỗ hổng bảo mật, qua đó thể hiện vị trí dẫn đầu của Xiaomi trong bảo mật IoT.

BSI IoT Kitemark là thương hiệu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ do BSI sở hữu và điều hành, chuyên thực hiện kiểm tra kỹ thuật và đánh giá bảo mật cho các hệ thống IoT nhằm mang đến cho người tiêu dùng sự yên tâm và tin tưởng về các thiết bị IoT an toàn và đáng tin cậy theo các tiêu chuẩn cao nhất. Đạt được Chứng chỉ BSI IoT Kitemark đồng nghĩa với việc các sản phẩm của Xiaomi tuân thủ nhiều tiêu chuẩn an ninh mạng, bao gồm tiêu chuẩn ETSI / EN303645 do Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI – European Telecommunications Standards Institute) cấp, cũng như các yêu cầu về bảo mật của Top 10 Dự án Bảo mật Ứng dụng Web Mở (OWASP – Open Web Application Security Project).

Nền tảng AIoT của Xiaomi kết nối hơn 400 triệu thiết bị tính đến tháng 11/2021 (không bao gồm smartphone và laptop), trong đó có hơn 8 triệu người dùng sở hữu từ 5 thiết bị trở lên.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^