Chi tiêu cho giải pháp blockchain sẽ đạt mức 19 tỉ USD năm 2024

Theo IDC, chi tiêu blockchain sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2020 – 2024, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 48%.

Các tổ chức trên toàn cầu được dự báo sẽ chi gần 6.6 tỉ USD cho giải pháp blockchain trong năm nay, tăng hơn 50% so với 2020. Theo Hướng dẫn chi tiêu mới nhất từ IDC, với CAGR (Compound Annual Growth Rate) ở mức 48%, tổng mức chi vào năm 2024 sẽ đạt gần 19 tỉ USD.

Trường hợp tiêu biểu sử dụng blockchain vào năm 2021 và trong suốt giai đoạn dự báo là Thanh toán & Thanh toán xuyên biên giới, sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để theo dõi, quản lý các khoản thanh toán và quyết toán. Trường hợp sử dụng blockchain thứ hai là sự chứng thực, được sử dụng để xác minh nguồn gốc và tính xác thực của một sản phẩm khi nó di chuyển trong suốt chuỗi giá trị. Các trường hợp tiên phog sử dụng blockchain khác bao gồm Tài chính Thương mại & Thương mại Bưu điện / Thanh toán Giao dịch, Quản lý Tài sản / Hàng hóa và Quản lý Danh tính.

Từ góc độ ngành, ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu blockchain, chiếm gần 30% tổng chi tiêu trên toàn thế giới vào năm 2021. Ngân hàng sẽ vẫn là ngành hàng đầu về chi tiêu blockchain trong suốt dự báo mặc dù tỉ trọng chi tiêu của nó sẽ giảm nhẹ vào năm 2024. các trường hợp sử dụng cho blockchain trong ngành ngân hàng là Thanh toán & Thanh toán Xuyên biên giới và Tài trợ Thương mại & Thương mại Bưu điện / Thanh toán Giao dịch.

Các ngành công nghiệp lớn thứ hai chi tiêu nhiều cho blockchain là sản xuất theo quy trình và sản xuất rời rạc, chiếm hơn 20% tổng chi tiêu blockchain trên toàn thế giới. Trong cả 2 trường hợp, chứng thực được sử dụng nhiều nhất, kế đến là các ngành công nghiệp sản xuất là các dịch vụ chuyên nghiệp, bán lẻ và bảo hiểm. Các dịch vụ này dựa vào blockchain để theo dõi chuyển động của các khoản thanh toán và sản phẩm. Các ngành sẽ có mức tăng trưởng chi tiêu blockchain nhanh nhất trong giai đoạn dự báo là dịch vụ chuyên nghiệp (56% CAGR), chính quyền cấp tỉnh/địa phương (53.3% CAGR) và chăm sóc sức khỏe (52.7% CAGR).

“Trong khi ảnh hưởng của đại dịch khiến các tổ chức chuyển hướng ngân sách hoặc tạm dừng các dự án để tập trung vào những nỗ lực thiết yếu hơn, thì đây không phải là trường hợp của blockchain,” Stacey Soohoo, giám đốc nghiên cứu của Customer Insights & Analysis cho biết. “Cùng với những áp lực đang diễn ra của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, COVID-19 là minh chứng cho thấy để có các hoạt động kinh doanh linh hoạt, những thay đổi về hành vi, nhu cầu và nguồn cung đã buộc các công ty phải áp dụng nền tảng kỹ thuật số và dựa trên blockchain mô hình kinh doanh để tồn tại khi bị khóa, gián đoạn nguồn cung và các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Hiện tại, việc sử dụng blockchain đang dần xuất hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, dịch vụ chuyên nghiệp và bán lẻ, Cụ thể, là tập trung vào việc theo dõi các mặt hàng từ nhà sản xuất đến phân phối người tiêu dùng cuối và các khoản thanh toán, giải quyết có liên quan đi kèm với việc di chuyển và quản lý hàng hóa. Thị trường hiện đang đạt đến cột mốc các thí điểm và triển khai thành công đã chứng minh được nhu cầu của blockchain, nhưng các yếu tố chính khác như sự hợp tác rất cần thiết để đưa công nghệ blockchain vào toàn bộ chuỗi giá trị, mọi người tham gia đều cần và muốn trở thành một phần của mạng lưới.”

Từ góc độ công nghệ, các dịch vụ CNTT và dịch vụ kinh doanh (kết hợp) sẽ chiếm hơn 2/3 tổng chi tiêu cho blockchain trong suốt thời gian dự báo với các dịch vụ CNTT nhận được đầu tư nhiều hơn một chút trong giai đoạn này. Phần mềm nền tảng blockchain sẽ là danh mục chi tiêu lớn nhất bên ngoài phân khúc dịch vụ và là danh mục công nghệ phát triển nhanh nhất nói chung với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm tới là 52.9%.

Chi tiêu cho các giải pháp blockchain ở Hoa Kỳ sẽ là gần 2.6 tỉ USD trong năm nay, trở thành thị trường lớn nhất, tiếp theo là Tây Âu (1.6 tỉ USD) và Trung Quốc (777 triệu USD). Tất cả 9 khu vực được đề cập trong Hướng dẫn chi tiêu sẽ có mức tăng trưởng chi tiêu vượt trội trong giai đoạn dự báo do Trung Quốc dẫn đầu với tăng trưởng trung binh hằng năm trong 5 năm là 54.6%, Trung và Đông Âu (CAGR 50%).

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^