“Tỷ lệ xem video vi phạm” – Công cụ giúp YouTube bảo vệ người dùng

Chỉ số “tỷ lệ xem video vi phạm” cho phép nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của YouTube, bảo vệ người dùng tốt hơn.

Vào năm 2018, Báo cáo về việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng đã ra mắt để nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình xoay quanh những nỗ lực của YouTube trong việc bảo vệ người xem. Đó là lần đầu tiên YouTube ra mắt một báo cáo về nội dung gỡ bỏ khỏi nền tảng này do vi phạm chính sách, trong đó có thông tin về số lượng video bị gỡ bỏ, cách phát hiện nội dung vi phạm đó từ đầu, lý do gỡ bỏ và nhiều thông tin khác. Trong những năm qua, YouTube vẫn liên tục chia sẻ thêm các chỉ số, chẳng hạn như số đơn khiếu nại đối với quyết định gỡ bỏ nội dung và số trường hợp nội dung được khôi phục sau đó. Kể từ thời điểm xuất bản báo cáo đầu tiên, đã có hơn 83 triệu video và 7 tỉ bình luận vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube bị gỡ bỏ.

Một điều không kém phần quan trọng nữa là báo cáo này đã và đang ghi nhận tác động của những nỗ lực đầu tư chuyên sâu của YouTube vào công nghệ máy học trong năm 2017, từ đó giúp đo lường hiệu quả của YouTube trong việc phát hiện nội dung vi phạm. Ví dụ: YouTube hiện có thể phát hiện 94% số nội dung vi phạm nhờ vào quy trình tự động gắn cờ và 75% trong số đó sẽ bị gỡ bỏ khi chưa có đến 10 lượt xem. Hôm nay, YouTube tiếp tục ra mắt một điểm dữ liệu mới trong báo cáo này, giúp cho việc xác định mức độ hiệu quả của các hệ thống trên nền tảng ngày càng minh bạch – chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm (VVR – Violative View Rate).

Nói một cách đơn giản, chỉ số VVR giúp YouTube xác định tỷ lệ phần trăm của lượt xem nội dung vi phạm chính sách. Kể từ 2017, đây là chỉ số chính để đo lường mức độ làm tròn trách nhiệm của YouTube. Khi tăng cường đầu tư vào con người và công nghệ, YouTube thấy rằng chỉ số VVR giảm xuống. Chỉ số VVR gần đây nhất là từ 0.16% đến 0.18%, tức là trong 10,000 lượt xem trên YouTube, sẽ có 16 đến 18 lượt xem nội dung vi phạm. Chỉ số này đã giảm hơn 70% so với cùng quý năm 2017, phần lớn là nhờ sự đầu tư vào công nghệ máy học. Trong tương lai, YouTube sẽ cập nhật chỉ số VVR theo từng quý trong Báo cáo về việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng.

Dữ liệu Tỷ lệ xem video vi phạm giúp YouTube có được những thông tin chuyên sâu về nỗ lực của mình trong việc bảo vệ cộng đồng. Các chỉ số khác, ví dụ như thời gian xử lý việc gỡ bỏ một video vi phạm, tuy cũng quan trọng nhưng lại không thể hiện toàn diện ảnh hưởng thực tế của nội dung vi phạm đối với người xem. Ví dụ: Hãy thử so sánh giữa một video vi phạm có 100 lượt xem nhưng phải hơn 24 giờ sau mới bị gỡ bỏ khỏi YouTube với nội dung có hàng nghìn lượt xem trong vài giờ đầu tiên trước khi bị gỡ bỏ. Sau cùng thì nội dung nào sẽ gây ảnh hưởng mạnh hơn? YouTube tin rằng chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm là cách tốt nhất để hiểu rõ sức ảnh hưởng của nội dung gây hại đối với người xem, cũng như giúp xác định những điểm cần cải thiện.

Chỉ số VVR được tính bằng cách lấy mẫu một nhóm video trên YouTube rồi gửi cho nhóm nhân viên đánh giá nội dung của YouTube – những người có vai trò xác định video vi phạm chính sách và video không vi phạm. Bằng cách lấy mẫu, YouTube có được góc nhìn toàn diện hơn về những nội dung vi phạm mà hệ thống có thể chưa phát hiện được. Tuy nhiên, chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm sẽ có sự dao động theo chiều tăng lẫn giảm. Ví dụ: Ngay sau khi YouTube cập nhật một chính sách, bạn có thể thấy chỉ số này tạm thời tăng lên vì hệ thống đang hoạt động nhiều hơn để phát hiện nội dung bị phân loại là vi phạm theo chính sách mới.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^