Huawei và Deloitte: Ứng dụng 5G để chiến đấu với COVID -19

Sách trắng do Huawei và Deloitte công bố có tựa đề: “Cùng 5G chiến đấu với COVID-19: Các cơ hội cải thiện hệ thống y tế công cộng”.

Whitepaper mới phân tích các trường hợp kiểm soát và điều trị COVID-19 tại Trung Quốc, từ đó xác định nhu cầu dữ liệu của các bên liên quan khác nhau trong trường hợp khẩn cấp công cộng. Bản báo cáo còn thảo luận về các tính năng chính của 5G – như kết nối tốc độ cao, mảng điểm kết nối lớn, độ trễ thấp và băng thông dữ liệu mở rộng – kết hợp với big data, AI và điện toán đám mây để tăng cường các nỗ lực phòng chống đại dịch. Những tính năng này có thể giải quyết các thách thức truyền tải dữ liệu trong một dịch bệnh, cũng như mở ra các khả năng cho các ý tưởng và phương pháp điều trị mới.

Sách trắng lưu ý rằng hiệu quả của thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu là rất cần thiết trong việc sàng lọc những người nhiễm bệnh và kiểm soát ổ dịch. Cơ sở hạ tầng mạng di động mạnh mẽ như 5G cũng cho phép theo dõi và chẩn đoán từ xa liên tục trong quá trình di chuyển bệnh nhân, và hỗ trợ ảnh nhiệt cho việc giám sát truyền nhiễm. Hỗ trợ các nền tảng giám sát đại dịch, các trung tâm chỉ huy thảm họa tự nhiên, và tư vấn y tế từ xa là ba ứng dụng bổ sung của 5G có thể được tận dụng sau sự lan tràn nhanh chóng của COVID-19.

Cuối cùng, các hệ thống chăm sóc y tế với khả năng truy cập vào kết nối 5G đã được hưởng lợi nhờ thời gian phản ứng được tăng cường, cũng như nâng cao năng lực theo dõi bệnh nhân, thu thập và phân tích dữ liệu, cộng tác từ xa và phân bổ tài nguyên. Báo cáo dẫn chứng một ví dụ cho việc xây dựng các nền tảng phản ứng khẩn cấp công cộng, dựa trên dữ liệu, đám mây và được số hóa.

Tại Trung Quốc, Huawei đã làm việc với Đại học Khoa học & Công nghệ Huazhong và Công ty Công nghệ Lanwon để phát triển và công bố một dịch vụ phân tích hình ảnh y tế định lượng với sự hỗ trợ của AI để tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19. Ứng dụng công nghệ AI như thị giác máy tính và phân tích hình ảnh y tế, dịch vụ này có thể tự động đưa ra kết quả định lượng CT để các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng, giải quyết sự thiếu hụt của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể chẩn đoán chính xác COVID-19, giảm áp lực trong việc kiểm dịch và giảm tải khối lượng công việc cho các bác sĩ.

Sự thành công của các ứng dụng 5G trong lĩnh vực y tế công cộng có thể truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác, thúc đẩy sự phổ cập của 5G, khai thác các ứng dụng mới của công nghệ này trong quản lý thành phố thông minh. Chúng có thể bao gồm phân bổ tài nguyên sản xuất để giúp bảo vệ môi trường và bảo trì hệ thống giao thông.

Huawei đã được trao 91 hợp đồng 5G thương mại và vận chuyển hơn 600,000 bộ antenna 5G Massive MIMO AAU đến các khách hàng trên toàn cầu. Huawei và các đối tác đã hợp tác trong nhiều dự án 5G, như chăm sóc sức khỏe/y tế, các loại hình truyền thông mới, lĩnh vực giáo dục và khu đô thị. Chương trình Đổi mới Sáng tạo Đối tác 5G của hãng đa đầu tư 20 triệu USD vào các ứng dụng 5G sáng tạo trong 5 năm tới.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^