Mùa dịch Corona, đi vô đi ra làm chi, ngồi nhà đọc thơ 8/3

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với những ca nhiễm mới, nhưng 8/3 của chị em phụ nữ vẫn không thể quên, cứ đẹp là có quyền vậy.

Quốc tế ngày vui tám tháng ba,

Hồng hoa muôn đóa gọi như là:

Cảm ơn mẹ khổ lo, chăm sóc

Ghi nhớ chị em đã giúp ta.

Chúc khỏe, xinh tươi, nhiều hạnh phúc

Ấm êm như nắng, tỏa lan xa.

Lưu danh sử sách anh hùng nữ

Việc nước góp công, đảm việc nhà.

Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Thế thôi, đơn giản, mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhưng vẫn phải làm việc, Migovi đi cày tiếp đây.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^