Khách hàng trẻ yêu thích dịch vụ và sản phẩm được cá nhân hóa

Khảo sát do Dassault Systèmes và CITE Research thực hiện trên nhóm khách hàng tiêu biểu cho người trưởng thành tại Mỹ, Trung Quốc và Pháp.

3000 khách hàng tham gia khảo sát, nhất là người tiêu dùng trẻ, cho thấy họ muốn có trải nghiệm riêng biệt với cá nhân hóa. Xu hướng này giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ, chất lượng cuộc sống cũng như đảm bảo an toàn cá nhân. Người khảo sát cũng đánh giá cao tầm quan trọng, sẵn sàng chi trả và chia sẻ dữ liệu của họ cho việc cá nhân hóa, tuy nhiên còn quan ngại về phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu.

Có 21% khách hàng đồng ý chờ đợi trong 4 ngày hoặc hơn để nhận được sản phẩm, dịch vụ đã cá nhân hóa, tuy nhiên 38% lại trông đợi sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh chỉ trong vài giờ. Họ sẵn sàng chi trả thêm trung bình 25.3% chi phí cho việc cá nhân hóa, bù lại trông đợi tiết kiệm khoảng 25.6% chi phí cho dữ liệu cung cấp. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lợi ích về y tế (kế hoạch y tế dự phòng dựa trên hành vi, cảnh báo té ngã) được quan tâm nhiều hơn, ngược lại với lĩnh vực bán lẻ.

Về định nghĩa cá nhân hóa, hơn 50% khách hàng cho rằng cá nhân hóa là sản phẩm/dịch vụ được tùy chỉnh trước khi mua, là sản phẩm/dịch vụ được chọn ra từ danh sách các lựa chọn, cũng như là sản phẩm/dịch vụ được tạo ra dựa trên dữ liệu cá nhân. Trong khi đó 63% số người tiếp cận sớm với công nghệ sử dụng định nghĩa cuối cùng.

Khách hàng quan tâm đến cá nhân hóa để phục vụ an toàn cá nhân, đơn cử như sản phẩm thông báo khẩn cấp tại nhà tức thời, cảnh báo tội phạm theo khu vực, gửi thông tin địa điểm đến cảnh sát khi có nghi ngại về an toàn. 96% người tham gia rất quan tâm về bảo mật, chỉ chia sẻ dữ liệu họ đã đồng ý trao đổi để có dịch vụ cá nhân hóa. Nếu được ẩn danh, 6 trên 10 người được hỏi sẵn sàng hơn khi chia sẻ thông tin. Có đến 88% số người quyết định ngừng sử dụng dịch vụ khi không rõ dữ liệu cá nhân đang được quản lý như thế nào, trong khi đó 68% cho rằng nhu cầu khách hàng sẽ dẫn đến việc bảo vệ dữ liệu.

Để cá nhân hóa tốt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G cũng như trợ lý tại nhà là cần thiết. Khoảng 50% khách hàng cho rằng mạng 5G đặc biệt cần thiết khi nói về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, nhưng tỉ lệ lại thấp hơn đối với lĩnh vực bán lẻ.

Thế hệ X, millennial và Z là 3 nhóm cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ dữ liệu để có dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn. Nhóm cũng tán thành các lợi ích về an toàn cá nhân, thời gian và tài chính so với thế hệ baby boomers (sinh từ 1946 đến 1964) và silent generation (ra đời khoảng giữa 1920 – 1940). Khách hàng Trung Quốc hào hứng với cá nhân hóa hơn khách hàng Mỹ và Pháp, nhưng khách hàng Mỹ có nhiều mong đợi hơn. Số khách hàng Mỹ mong đợi sản phẩm và dịch vụ cá nhân hóa trở nên phổ thông vào năm 2030 chiếm số lượng lớn hơn, và số khách hàng sẵn sàng chi trả cho loại hình này cũng lớn hơn.

“Khách hàng muốn có trải nghiệm với cá nhân hóa một cách riêng biệt, đặc biệt là đối với những người tiêu dùng trẻ. Giải pháp cho các nhà sản xuất muốn tận dụng xu hướng này là thu thập, phân tích và chuyển đổi dữ liệu, đồng thời giải quyết các lo ngại về bảo mật dữ liệu. Nền tảng 3DEXPERIENCE của chúng tôi giúp họ thực hiện điều đó. Thông qua nền tảng này, các công ty có thể đổi mới, thiết kế, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm có độ cá nhân hóa rất cao theo cách bền vững nhất,” bà Florence Verzelen, Phó Chủ tịch Điều hành về Giải pháp Công nghệ, Marketing và Các vấn đề Toàn cầu thuộc Dassault Systèmes, cho biết.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^