Dell đồng hành cùng CBES, giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Song song việc ra mắt loạt laptop mới, Dell cũng đồng hành với CBES, giảm ô nhiễm rác thải nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam.

Chương trình “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học biển tại Việt Nam” do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES – Center for Biodiversity conservation and Endangered Species) khởi động, với sự đồng hành của Dell Technologies. Dell sẽ tài trợ kinh phí thực hiện quyển sách truyện tranh, với mục tiêu truyền tải đến cộng đồng về tầm quan trọng của hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và các khu bảo tồn biển. Từ đó cho thấy mức độ nghiêm trọng mà rác thải nhựa đang ảnh hưởng đến các khu bảo tồn biển, đại dương cũng như môi trường của chúng ta.

Khảo sát từ CBES cho thấy rác thải nhựa chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng rác thải biển. Rác thải nhựa cần rất nhiều thời gian để phân hủy hoàn toàn, phần lớn sẽ nằm lại dưới đáy đại dương và trở thành một phần thức ăn đầu độc các loài sinh vật biển. Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, có tính liên vùng và xuyên biên giới nên để giải quyết cần có sự chung tay, nỗ lực chung của mọi người tại mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Ở Việt Nam, ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề thu hút sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tác động của rác thải nhựa đối với đa dạng sinh học biển đang bị đánh giá thấp hoặc thậm chí bị bỏ qua.

Dọc theo bờ biển Việt Nam, các khu bảo tồn biển được thành lập nhằm bảo vệ các hệ sinh thái và quần xã sinh vật biển khỏi các tác động của hoạt động khai thác hải sản và chưa thể có đủ năng lực để ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa. Với vai trò quan trọng của các khu bảo tồn biển trong bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ sinh thái, việc giải quyết mối đe dọa ô nhiễm nhựa ở các khu bảo tồn biển của Việt Nam là rất cấp bách.

Chương trình “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học biển tại Việt Nam” hướng đến bốn mục tiêu chính:

  • Phát triển các giải pháp thực tế, chi phí thấp và cụ thể để giảm ô nhiễm rác thải nhựa trong 16 khu bao tồn biển.
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của các khu bảo tồn biển và mối đe dọa ô nhiễm rác thải nhựa mà các khu vực này đang phải đối mặt.
  • Thu hút cộng đồng địa phương tại 16 khu bảo tồn biển và các thành phố lớn ở Việt Nam trong việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa biển thông qua các nghiên cứu điển hình và thực tiễn tốt nhất.
  • Quảng bá các sản phẩm thay thế hoặc phương cách sống không có nhựa cho khách du lịch nói riêng và công chúng nói chung, những người góp phần vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trong các khu bảo tồn biển.

Chương trình giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại 16 khu bảo tồn biển này không chỉ giúp bảo tồn đa dạng sinh học mà còn giúp duy trì các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng như ngư nghiệp và du lịch. Các khu bảo tồn biển này sẽ cung cấp 16 đầu mối tập trung các nỗ lực của cộng đồng trong việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa.

Chia sẻ cảm nhận nhé ^^